Çocuk Üniversitesi : Böcek Şenlik Okulu


Deniz & Zeynep, "Böcek Şenlik Okulu" programını başarı ile tamamladılar !
Bu eğitim ile ilgili detaylı bilgi isterseniz :

Yaş Grubu: 10-12 yaş
Eğitim Süresi: Yarım gün
Sayıları ve önemleri nedeniyle böcekler, çocukları bilimle tanıştırmak için mükemmel bir fırsat sağlamaktadır. Çocukların böceklere karşı olan doğal merak ve ilgileri, bilimi öğretmek için sınırsız bir enerji ve araç olarak kullanılabilir. Böcekler konusunda farkındalık yaratarak ekoloji bilincini geliştirmeyi ve bilimsel çalışmayı özendirmeyi amaçlayan ilköğretimde Böceklerle Ekoloji Eğitimi programın öncelikli hedef kitlesi 10-12 yaş grubu çocuklardır.
Bu Program ile
  • Öğrencileri canlılar içinde en büyük grubu oluşturan böcekler konusunda bilgilendirmek
  • Öğrencileri böcek-insan ilişkileri konusunda bilgilendirmek
  • Öğrencilerde böceklerin ilgi çekici yaşamlarını gözlemlemelerine olanak sağlayarak bilimsel yöntemleri eğlenerek keşfetme konusunda tutku oluşturmak
  • Öğrencilerde çoğunlukla yanlış bilgilere dayanarak ortaya çıkmış olan korku ve tiksinti gibi olumsuz duyguların azaltılarak, bunun yerine böceklerle karşı sağlıklı tavır geliştirmelerini sağlamak
  • Öğrencileri, böceklerin besin zincirindeki önemi konusunda bilgilendirerek ekoloji bilincinin gelişmesini sağlamak
  • Öğrencileri, böceklerin besin zincirindeki önemi konusunda bilgilendirerek ekoloji bilincinin gelişmesini sağlamak
  • Öğrencilerde böcekler konusundaki elde edilecek fakındalığın günlük yaşamda uygulamaya sokularak ekolojik dengede yaşanan problemlere karşı duyarlılığın arttırılmasını sağlamak amaçlanmıştır.
Böcekler konusunda farkındalık yaratarak ekoloji bilincini geliştirmeye ve bilimsel çalışmayı özendirmeyi amaçlayan bu program bir günlük olup, okullarda ders saati içerisinde gerçekleştirilmektedir.
Bu proje ile çocuklar, böcekler kullanarak ekoloji konusunda edindikleri bilgi ve becerileri kendi yaşamlarında uygulamaya geçirmeleri yanında gerek arkadaş ve gerekse aile bireyleriyle paylaşması konusunda cesaretlendirilecektir.
Böcek Şenlik Okulu kapsamında hazırlanan “ilköğretim Böceklerle Ekoloji Eğitimi” programında üç farklı görsel sunu hazırlanmıştır. Bunlar: poster sunu, bilgisayar sunusu ve animasyon filmlerdir.
Görsel Sunu 1 (Poster Sunu)
Renkli böcek resimleri ve animasyonların yer aldığı poster sunularının konuları; “Böcekleri Tanıyalım”, “böceklerin İnsanlara Faydası”, “rekor Kıran Böcekler” ve “Böceklerin Besin Zincirindeki Önemi”dir.
Görsel Sunu 2 (Bilgisayar Sunusu)
Bilgisayar sunumu dikkat çekici ilginç örnekler verilerek öğrencilerin meraklarına merak katmayı sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.
Görsel Sunu 3 (Animasyon Filmler)
Filmlerde konu olarak besin, su çiftleşme, yuva ve korunma gibi konularda böceklerin rekabetini anlatan ekolojik ilişkiler seçilmiştir.